Dette bør du vite før du handler fra utenlandske nettbutikker

Netthandel er praktisk og enkelt. Resultatet at gjerne at du sparer både tid og penger. Dersom du skal bestille en vare fra en utenlandsk nettbutikk, er det imidlertid et par ting du bør være klar over på forhånd. I denne saken ser vi nærmere på de ulike avgiftene og bestemmelsene som gjelder ved nettkjøp fra utlandet.

Hopp rett til avsnittet du vil lese mer om

Er du noe spesifikt knyttet til netthandel du lurer på? Trykk på en av lenkene i oversikten under, og du vil hoppe direkte til avsnittet du ønsker å lese mer om. I artikkelen vil du også finne lenker til nyttige artikler på Tolletaten og Skatteetatens nettsider.

Overgangsordning går mot slutten

Vi ber deg også være oppmerksom på at VOEC-ordningen, som vi straks skal gå nærmere inn på, er ment å erstatte 350-kronersgrensen – som for øvrig ble opphevet i 2020. Myndighetene har imidlertid innført et midlertidig deklarasjonsfritak i overgangsperioden, som gjør du som privatperson fortsatt ikke vil bli oppkrevd importavgifter for slike sendinger.

Denne overgangsordningen går mot slutten, og på Tolletatens nettsider kan man lese at deklarasjonsfritaket blir videreført inntil EUs tilsvarende system er på plass 1. juli 2021. Nettbutikkinfo.no følger med på denne saken, og denne artikkelen vil bli oppdatert i takt med nyheter om emnet.
VOEC-ordningen

VOEC-ordningen

Utenlandske nettbutikker og e-markedsplasser skal registrere seg hos Skatteetaten, og skal kreve 25 % norsk MVA når privatpersoner handler på deres nettsider. Det finnes en del utenlandske nettbutikker som har registrert seg med norsk organisasjonsnummer. Disse nettbutikkene betaler avgifter til Norge, og påvirkes dermed ikke av VOEC-ordningen.

VOEC, som står for VAT On E-Commerce, gjelder for varekjøp med verdier inntil 3000 kroner. Du kan kjøpe så mange varer du ønsker og få disse tilsendt i samme pakke såfremt hver av varene har en verdi som ikke overstiger 3000 kroner. Du må imidlertid betale merverdiavgift for samtlige varer, samt frakt og øvrige kostnader. Varene som handles innen denne ordningen er derimot unntatt for toll. MVA-avgiften gjelder fra første krone når du kjøper varer fra nettbutikker og e-markedsplasser som ikke skatter til Norge.

Når det gjelder varer som koster mer enn 3000 kroner, vil MVA, toll og andre eventuelle særavgifter bli beregnet ved grensepassering inn til Norge. Normalt vil fraktselskapet både beregne og betale avgiftene på dine vegne. Dette innebærer som regel også at selskapet krever et gebyr fra deg.

Det er nettbutikken eller e-markedsplassen som vil kreve inn merverdiavgiften, og vanligvis vil denne avgiften beregnes med i totalbeløpet. Dette betyr som regel at forsendelsen vil bli raskere ettersom transportselskapet ikke behøver å kreve toll eller andre avgifter.

Det er enkelte varegrupper som er unntatt fra denne ordningen, og som derfor vil bli fortollet uavhengig av verdien på forsendelsen. Dette gjelder:

  • Næringsmidler (mat, drikke, kosttilskudd, osv.)
  • Varer med restriksjoner (våpen, legemidler, alkohol, tobakk, osv.)
  • Varer med særavgifter (sukker, smøreolje, hvitevarer med klimagass, osv.)

Refusjoner, bytter og tilbakebetalinger

Dersom du mener at du har betalt for mye i toll eller andre avgifter, eller ønsker tilbakebetaling av toll for varer som er returnert, skal du bruke et søknadsskjema for tilbakebetaling i Altinn.

Fra 1. april 2021 skal ikke Tolletaten ikke behandle refusjonssøknader eller andre typer rettelser av deklarasjoner der fortollingen er utført på en samlefortolling. Da skal du i stedet ta kontakt med transportselskapet som fortollet sendingen din. Transportselskapet skal behandle klagen din og samtidig stå ansvarlig for tilbakebetaling til deg, om grunnlaget er gyldig riktignok.

En samlefortolling er en forenklet fortolling, og gjelder ved forsendelser til privatpersoner der verdien, inkludert fraktkostnader, er på mellom 350 og 3000 kroner. Næringsmidler, restriksjonsbelagte varer og særavgiftsvarer er unntatt fra samlefortolling. Dette er for øvrig de samme varegruppene som er unntatt fra VOEC-ordningen, og slike forsendelser vil bli fortollet på vanlig vis.

Du bør også være klar over at alt dette ikke gjelder forsendelser fra VOEC-registrerte virksomheter. Du må kontakte nettbutikken eller e-markedsplassen for refusjon dersom:

  • du har kjøpt noe fra en VOEC-registrert nettbutikk / e-markedsplass, og har betalt MVA, men hvor transportselskapet også har fortollet forsendelsen og beregnet avgifter knyttet til import.
  • nettbutikken har belastet deg for MVA på en vare du mener skal unntas fra denne avgiften.
  • du har returnert varen til nettbutikken eller e-markedsplassen.

Nettbutikken eller e-markedsplassen skal i slike tilfeller rette opp feil eller mangler i rapporteringen til Skatteetaten selv. Selgeren er også ansvarlig for refusjon dersom du har blitt urettmessig belastet for en avgift.

Dersom du skal søke om refusjon av MVA ved varebytte eller -retur, skal du sende en søknad til Skatteetaten. Dette gjelder også dersom varen allerede er sendt i retur, også når det gjelder tilbakebetaling av særavgifter. Søknad om refusjon av toll sendes altså til Tolletaten.

Les mer om tilbakebetaling og søknader om tilbakebetaling på Tolletatens nettsider.

Toll på klær og sko

For deg som handler på nett, er det greit å vite at sko faktisk er tollfrie ved import. Det er toll på klær, men tollsatsene vil variere avhengig av type plagg. Dette høres jo unektelig unødvendig komplisert ut, men slik er det altså. Sjekk Tolletatens importkalkulator for å regne ut totalprisen på et varekjøp fra en utenlandsk nettbutikk.

Ofte stilte spørsmål og svar

Nedenfor kan du finne svar på ytterligere spørsmål om netthandel fra utlandet til Norge. Dersom du har andre spørsmål som ikke blir besvart her, kan du også lese denne artikkelen: Om netthandel: Toll, frakt, angrerett, og mer.

Hva er overgangsordningen ved avvikling av 350-kronersgrensen?

Den 1. april 2020 ble den såkalte 350-kronersgrensen opphevet. Tidligere var det nemlig slik at dersom du handlet for mindre enn 350 kroner var innførselen avgiftsfri. På samme tid ble VOEC-ordningen gjeldende. Som et grep for å unngå opphopning av forsendelser på grensen, innførte man et midlertidig deklarasjonsfritak – en overgangsordning – for varer med en verdi på mindre enn 350 kroner.

Tolletaten.no skriver følgende om ordningen: “Departementet tar sikte på å videreføre deklarasjonsfritaket inntil EUs tilsvarende system er på plass 1. juli 2021, men med en stadig mer skjerpet kontroll av etterlevelsen.”

Hvordan kan jeg vite om en nettbutikk er VOEC-registrert?

Skatteetaten fører en oversikt over hvilke nettbutikker som er VOEC-registrerte på sin hjemmeside. Dersom du raskt ønsker å sjekke en spesifikk nettbutikk, kan du trykke Ctrl + F, og deretter skrive inn navnet på nettbutikken

Hvilke avgifter må jeg betale om jeg handler fra en nettbutikk som ikke er VOEC-registrert?

Dersom forsendelsens innkjøpspris (inkludert fraktkostnader), er på 350 kroner eller mer, må du betale følgende:

  • Merverdiavgift: Du skal alltid betale MVA, selv om varen er tollfri. Avgiften er normalt på 25 %. Eneste unntak er næringsmidler, hvor avgiften ligger på 15 %. Dersom du trenger et mer spesifikt svar, kan du bruke Tolletatens kalkulator for utregning av merverdiavgift.
  • Toll: Stort sett gjelder toll kun klær, matvarer og næringsmidler. De fleste varer har dermed ikke toll. Tollsatsen kan imidlertid variere, avhengig av hva slags vare det er snakk om og hvor varen har blitt laget. De ulike satsene kan du sjekke nærmere på Tolletatens oversikt over tollsatser.
  • Særavgifter: Kjøp av visse varer innebærer særavgifter. Eksempler på dette kan være alkohol og tobakk. På Skatteetatens sider kan du lese mer om disse særavgiftene.
  • Fortollingsgebyr: Fraktselskapet, eksempelvis Posten, tar vanligvis betalt for å fortolle. Det er verdt å merke seg at dette gebyret ikke er til Tolletaten, men er snarere en betaling fraktselskapet krever. Merk også at fraktselskapene kan bruke ulike navn på dette. Posten kaller gebyret for “Pris på fortolling”.

Du må for øvrig betale avgifter knyttet til varekjøpet, uavhengig om varen er ny eller brukt.