Sponset innhold

Dette nettstedet, Nettbutikkinfo.no, er kommersielt og vi tjener penger på å reklamere for nettbutikker. Vi har et samarbeid med de fleste nettbutikkene vi har skrevet om. Det gjør at vi tjener penger når noen handler i nettbutikkene via dette nettstedet.

Dette gjør at vi ikke har behov for å plassere irrelevant reklame som er i veien når du bruker Nettbutikkinfo.no.

Merk at vi ikke har et samerbeid med alle nettbutikkene. Vi har blant annet ikke et økonomiske samarbeid med noen av nettbutikkene som selger alkohol, tobakk, eller elektroniske sigaretter.

Informasjonen vi skriver om hver enkelt nettbutikk skal ikke være påvirket av om vi har et samarbeid eller ikke.

Rekkefølgen som nettbutikkene blir presentert i på dette nettstedet er påvirket av om vi har et kommersielt samerbeid eller ikke.

Vi prøver å balansere det å gjøre nettstedet nyttig i kombinasjon med det at det er kommersielt.

Ta kontakt for mer informasjon.

Tilbake til forsiden